Άρθρα https://ithacanet.gr/articles/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82 el Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83 <p class="rtejustify"> <em>&laquo;</em><em>Στοχαζόμενοι λοιπόν τον τόπον, την κατάστασιν, τας δυνάμεις, τους τρόπους, τας γνώμας, τα συμφέροντα, την ειρήνην και ησυχίαν των Ελλήνων, ευρίσκομεν ότι κανέν άλλο είδος πολιτεύματος δεν αρμόζει εις αυτούς παρά τα κατά τόπους Κοινά, συνδενόμενα προς άλληλα με μιάν ομοειδή κοινήν πολιτείαν. Υπό την κυβέρνησιν αυτής δύνανται να &nbsp;συμπολιτευθώσι κατά παρόμοιον σχεδόν τρόπον, καθ&#39; όν συμπολιτεύονται και οι Ελβετοί, με των οποίων τας τοπικάς και πολιτικάς περιστάσεις έχει πολλά όμοια η Ελλάς</em><em>&raquo;.</em></p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/61664_379580435458840_1896411282_n_13.jpg" type="image/jpeg; length=125209">61664_379580435458840_1896411282_n.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83#comments Αγορές Tue, 13 Mar 2018 09:02:19 +0000 admin 2511 at https://ithacanet.gr Βρισκόμαστε σε διαδικασία "αξιο-ποίησης" https://ithacanet.gr/article/%CE%B2%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 <p><strong>ΠΑΣΟΚ - ΝΔ- ΛΑΟΣ - EUROBANK : Μια ζωηρή &quot;αξιοποίηση&quot;</strong></p> <p> ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ συμφώνησαν στο νέο Δ.Σ. του Ταμείου αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η &quot;συναίνεση&quot; είναι υποχρεωτική, γιατί απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 της επιτροπής του άρθρου 49 του Ελλ.Κοινοβουλίου.</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>ΠΑΣΟΚ - ΝΔ- ΛΑΟΣ - EUROBANK : Μια ζωηρή &quot;αξιοποίηση&quot;</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/kara.JPG" type="image/jpeg; length=19460">kara.JPG</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B2%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B2%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82#comments Αγορές Mon, 18 Jul 2011 07:54:10 +0000 admin 1427 at https://ithacanet.gr Tο μνημόνιο 4.Κοινωνικός Αρμαγεδώνας https://ithacanet.gr/article/t%CE%BF-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-4%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82 <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/191355_198299070195205_100000453396382_662610_4190036_o.JPG" type="image/jpeg; length=78337">191355_198299070195205_100000453396382_662610_4190036_o.JPG</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/t%CE%BF-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-4%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/t%CE%BF-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-4%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#comments Αγορές Sat, 05 Mar 2011 05:41:55 +0000 admin 927 at https://ithacanet.gr ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ "ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" κ. Σερβάς Ντερούζ! https://ithacanet.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6 <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/19442_105454692812977_100000453396382_142691_4292349_n_0.jpg" type="image/jpeg; length=23179">19442_105454692812977_100000453396382_142691_4292349_n.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6#comments Αγορές Sun, 13 Feb 2011 13:56:34 +0000 admin 773 at https://ithacanet.gr Παραιτήθηκε... άνευ όρων και χωρίς πόλεμο https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%85-%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/ethniki prodosia.jpg" type="image/jpeg; length=122636">ethniki prodosia.jpg</a></div> </div> </div> </div> https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%85-%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF#comments Αγορές Fri, 03 Dec 2010 23:54:08 +0000 admin 235 at https://ithacanet.gr Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το πιο ακριβό whisky του κόσμου https://ithacanet.gr/article/%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8C-whisky-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85 <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Άτιμη κρίση!</p> <p> ποτέ δε θα πεθάνουμε</p> <p> Θα δημοπρατηθούμε ,</p> <p> ...για φιλανθρωπικούς σκοπούς</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/macallan.jpg" type="image/jpeg; length=63916">macallan.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8C-whisky-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8C-whisky-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85#comments Αγορές Thu, 25 Nov 2010 00:47:11 +0000 admin 197 at https://ithacanet.gr Τίνος είναι τ' άστρα; / Τίνος είναι η ζωή μας; https://ithacanet.gr/article/%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82 <p>- Πώς μπορεί να έχει κανείς τα άστρα;<br /> - Ποιος λες να τα έχει; Αντιγύρισε θυμωμένα ο επιχειρηματίας.<br /> - Δεν ξέρω. Κανένας.<br /> - Τότε είναι δικά μου, γιατί εγώ το σκέφτηκα πρώτος.<br /> - Και είναι αρκετό αυτό;<br /> - Βεβαίως. Όταν βρίσκεις ένα διαμάντι που δεν ανήκει σε κανένα, είναι δικό σου. Όταν ανακαλύψεις ένα νησί που δεν ανήκει σε κανέναν, είναι δικό σου. Όταν επινοείς πρώτος μια ιδέα, αποκτάς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι δική σου. Κι εγώ έχω δικά μου τα άστρα, γιατί κανένας πριν από εμένα δεν σκέφτηκε να τα αποκτήσει.</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί</strong>,</p> <p> από το βιβλίο &laquo;Ο Μικρός Πρίγκιπας&raquo;</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/le_petit_prince.jpg" type="image/jpeg; length=20805">le_petit_prince.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82#comments Αγορές Sun, 31 Oct 2010 13:51:48 +0000 Odyssey 84 at https://ithacanet.gr