Άρθρα https://ithacanet.gr/articles/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1 el ΚΕΡΚΥΡΑ : Πόσο ΑΛΗΘΙΝΗ είναι η δήλωση Καλούδη για τα τέλη κυκλοφορίας; https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-png" alt="image/png icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/adena-gr adena 24 copy.png" type="image/png; length=153601">adena-gr adena 24 copy.png</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#comments Περιφέρεια Fri, 31 Dec 2010 10:13:55 +0000 admin 411 at https://ithacanet.gr Γιώργος Καλούδης:Να μην πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας ! https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 <p>ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ&nbsp;ΚΕΡΚΥΡΑΣ</p> <p> <a name="more"></a></p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/corfu7.jpg" type="image/jpeg; length=33467">corfu7.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82#comments Περιφέρεια Tue, 28 Dec 2010 20:51:01 +0000 admin 381 at https://ithacanet.gr ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΡΥΔΗΣ : Δεν μπορώ να χωνέψω την ΗΤΤΑ με τίποτα !!! https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%88%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1 <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><a href="http://listonplace.blogspot.com/2010/12/blog-post_1548.html">πηγή: liston place</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/images3.jpg" type="image/jpeg; length=3445">images3.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%88%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%88%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1#comments Περιφέρεια Wed, 22 Dec 2010 09:52:00 +0000 admin 329 at https://ithacanet.gr Η ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δεν είναι τα Επτάνησα επτά βράχοι https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9 <p>του Μιχάλη Χαραλαμπίδη (1)</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>του Μιχάλη Χαραλαμπίδη </strong></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/Christmas-tree.jpg" type="image/jpeg; length=365835">Christmas-tree.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9#comments Περιφέρεια Tue, 21 Dec 2010 20:53:04 +0000 admin 327 at https://ithacanet.gr Συνοθύλευμα δημάρχων https://ithacanet.gr/article/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD <p>Για να γίνει κατανοητό αυτό που σιγά - σιγά θα ξετυλίγουμε από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα πρέπει να δώσουμε μερικές βασικές πληροφορίες.&nbsp;</p> <p> Η ιστορία μας μπορεί να εξελίσσεται στην Κέρκυρα, αλλά αφορά όλη την Περιφέρεια.</p> <p> Επειδή οι άνθρωποι των υπόλοιπων νησιών δεν ξέρουν πρόσωπα και πράγματα της Κέρκυρας,&nbsp; πρέπει&nbsp; να δώσουμε μερικά στοιχεία.</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>ΚΟΜΜΑTRIX</p> <ul> <li> Το σκίτσο είναι του <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1122497395207&amp;set=a.1122485634913.19297.1610264890#!/photo.php?fbid=159822650709514&amp;set=a.100892699935843.1869.100000453396382&amp;pid=421136&amp;id=100000453396382">Δον Ψυχώτης</a></li> </ul> <p> &quot;..<em>.εσάς σας ενδιαφέρει το χρώμα του χάρτη στις 14 Νοέμβρη, ενώ τη γενιά μας μια θέση στο χάρτη</em>&quot;.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/59672_159822650709514_100000453396382_421136_104506_n.jpg" type="image/jpeg; length=58317">59672_159822650709514_100000453396382_421136_104506_n.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD#comments Περιφέρεια Tue, 09 Nov 2010 19:34:51 +0000 Odyssey 130 at https://ithacanet.gr Ο Καλούδης είναι έκπτωτος; https://ithacanet.gr/article/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CF%80%CF%84%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82 <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82">Σεβαστιανός Μεταλληνός</a> </div> </div> </div> <p>Πηγή: <a href="http://www.tanea.gr/mikropolitikos.htm"><strong>ΤΑ ΝΕΑ</strong></a></p> <p> <strong>Κωδικοί και κόλπα </strong></p> <p> <strong>ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 5 Νοεμβρίου 2010</strong></p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να εκπληρώσει μια βασική υποχρέωση εκ του νόμου. Την υποχρέωση κάθε υποψηφίου να ανοίξει κωδικό στην ιστοσελίδα ekloges. ypes. gr όπου να αναρτά τα έσοδα και τις δαπάνες του.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/39545_1521062299396_1019701761_31188824_2132963_n.jpg" type="image/jpeg; length=89515">39545_1521062299396_1019701761_31188824_2132963_n.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CF%80%CF%84%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CF%80%CF%84%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82#comments Περιφέρεια Sat, 06 Nov 2010 09:45:21 +0000 Odyssey 105 at https://ithacanet.gr Εκλογές χωρίς …Πρόγραμμα https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%E2%80%A6%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1 <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82">Σεβαστιανός Μεταλληνός</a> </div> </div> </div> <p>Από μικρός θυμάμαι ότι ακόμα και στις εκλογές για την ανάδειξη Κοινοτικών Συμβουλίων, οι Συνδυασμοί πάντα μοίραζαν ένα Πρόγραμμα, με το σχεδιασμό τους για την διοίκηση του χωριού.<br /> Φτάσαμε αισίως στο 2010, χρεωκοπήσαμε λόγω ανυπαρξίας σοβαρού σχεδιασμού και ελέγχων και μυαλό δεν βάλαμε. Οι εκλογές για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο σημαντικές που έχουμε ψηφίσει εδώ και δεκαετίες.<br /> Είναι οι εκλογές που θα κρίνουν τον καλύτερο συνδυασμό και τον <strong></strong></p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Φτάσαμε αισίως στο 2010, χρεωκοπήσαμε λόγω ανυπαρξίας σοβαρού σχεδιασμού και ελέγχων και μυαλό δεν βάλαμε.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/74275_167511143273998_100000453396382_463528_11954_n.jpg" type="image/jpeg; length=64873">74275_167511143273998_100000453396382_463528_11954_n.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%E2%80%A6%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%E2%80%A6%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1#comments Περιφέρεια Tue, 02 Nov 2010 17:54:27 +0000 Odyssey 92 at https://ithacanet.gr ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD <div class="field field-type-text field-field-deck"> <div class="field-label">Deck:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Προς μια συμπολιτεία τόπων και ανθρώπων </div> </div> </div> <p>&laquo;Με λογισμό και μ&rsquo; όνειρο&raquo;</p> <p> ΣΟΛΩΜΟΣ</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Περικομμένη μορφή:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>&laquo;Με λογισμό και μ&rsquo; όνειρο&raquo;</strong></p> <p> <strong>ΣΟΛΩΜΟΣ</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Μια και πλησιάζουν οι εκλογές, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναρτήσουμε ένα κείμενο, που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά δεν είχε τη συνέχεια που του έπρεπε, επειδή &quot;όλοι ήθελαν&quot;, αλλά &quot;να το κάμει κάποιος άλλος&quot;.</p> <p> Όπως θα έλεγε&nbsp; και ο Σεβ.Μ. τίποτα δεν έχει τελειώσει και ο διάλογος συνεχίζεται. Το κείμενο αφορά κάθε περιφέρεια ανθρώπων και εξακολουθεί να είναι&nbsp; ένα βασικό σχέδιο για την ανάπτυξη διαλογου, για τη συμμετοχή και τη συσπείρωση ελεύθερων ανθρώπων.&nbsp;</p> <p> Δημοκρατία , χωρίς συμμετοχή, δεν μπορεί να υπάρξει.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/20090416_autumn_leaves.jpg" type="image/jpeg; length=133029">20090416_autumn_leaves.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD#comments Περιφέρεια Sat, 30 Oct 2010 07:42:14 +0000 Odyssey 75 at https://ithacanet.gr Η γη που πληγώνουμε https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B3%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5 <p>&nbsp;</p> <p> Πηγή: <a href="http://topikopoiisi.blogspot.com/2010/10/blog-post_15.html">Τοπικοποίηση</a></p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B3%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B7-%CE%B3%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5#comments Περιφέρεια Sat, 16 Oct 2010 05:53:45 +0000 Odyssey 36 at https://ithacanet.gr Που ήσασταν κ. Καλούδη; https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%83%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7 <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/admin">Admin</a> </div> </div> </div> <p>Διαβάζω κ. Καλούδη από την εφημερίδα &laquo;Ημέρα τση Ζάκυνθος&raquo; της 11/10/2010 δήλωσή σας η οποία έχει ως εξής: &laquo;Απευθυνόμαστε, σε όσους πλήττονται από τις περικοπές που επέβαλλε το Μνημόνιο, το οποίο είναι απάνθρωπο!&raquo;.<br /> Μα κύριε Καλούδη, είστε επιλαχών Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο μάλιστα παραιτηθήκατε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς καμία αιτιολογία.</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-main-image"> <div class="field-label">Main Image:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="https://ithacanet.gr/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://ithacanet.gr/sites/default/files/0479_0.jpg" type="image/jpeg; length=430650">0479.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%83%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AE%CF%83%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7#comments Περιφέρεια Thu, 14 Oct 2010 10:29:37 +0000 Odyssey 28 at https://ithacanet.gr Εισαγωγή στο μέλλον - Εισαγωγή στη θλίψη https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7 <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%82">Γιάννης Κων. Κρούσος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7#comments Περιφέρεια Sat, 18 Sep 2010 12:57:01 +0000 admin 12 at https://ithacanet.gr Από την Κέρκυρα στην Περιφέρεια ή η άμετρη φιλοδοξία και υποκρισία; https://ithacanet.gr/article/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1 <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/admin">Admin</a> </div> </div> </div> <p>Ο κ. Γιώργος Καλούδης, εκφράζοντας την αγωνία των Κερκυραίων (ή μήπως μόνο τη δική του;) έστειλε το πιο κάτω sms στους φίλους του:</p> <p> &laquo;Η Κέρκυρα βουλιάζει. Η Αθήνα δεν μας υπολογίζει. Μας υποτιμά και μας προσβάλλει συνεχώς. Το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο. Θα μείνουμε αδρανείς; Δεν θα αντιδράσουμε; Σας καλώ την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Louvre στα Γουβιά. Γιώργος Καλούδης&raquo;</p> <p> Στη συνέχεια, διορθώνοντας τον τόπο, όπου θα γινόταν η συγκέντρωση, έγραψε στο προσωπικό του facebook:</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1#comments Περιφέρεια Tue, 14 Sep 2010 15:21:14 +0000 Odyssey 16 at https://ithacanet.gr Για μια Περιφέρεια Νησιών και Ανθρώπων https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD <div class="field field-type-nodereference field-field-op-author"> <div class="field-label">Author(s):&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/author/admin">Admin</a> </div> </div> </div> <p>ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ</p> <p> Όταν τα κόμματα αδιαφορούν για την ενότητα της κοινωνίας και τα τραγικά προβλήματα της και μετατρέπουν την Περιφέρεια σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, η κοινωνία πρέπει να αντιπαραθέσει το δικό της Όραμα, πλήρες ρεαλισμού και φαντασίας.</p> <div class="field field-type-text field-field-show-author-info"> <div class="field-label">Show Author Info?:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Show Author Info? </div> </div> </div> <p><a href="https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> https://ithacanet.gr/article/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD#comments Περιφέρεια Sat, 11 Sep 2010 16:45:14 +0000 Odyssey 14 at https://ithacanet.gr