Share |

Αυτοί που κυβέρνησαν, κυβερνούν ή αντιπολιτεύονται τον εαυτό τους.

Καλαφάτης: "Είμαι η εγγυημένη λύση". 

  • Για ποιο πράγμα εγγυάται; Για ποιον είναι η λύση; Διαβάζοντας τη συνέντευξη, θα το ανακαλύψετε:  Δεν είναι για μένα και για σένα. Απουσιάζει η θέληση και η γνώση για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του λαού. Η παράθεση "έργων", ως "πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα", δείχνει και την απουσία συνθετικής και αποτελεσματικής φιλοσοφίας στην εκπόνηση τους. Γνωρίζοντας ότι στην εποχή της πασοκονοεοδημοκρατικής υποτέλειας δεν μπορούν να υπάρξουν "έργα", αναπολεί περασμένα "μεγαλεία". Μόνο που δεν κλαίει, διηγώντας τα. Δεν στενοχωριέται που η παροχή στήριξης σε συγκυβέρνηση και μνημόνια και η πολιτική του πράξη συνεισέφεραν στη σημερινή ανθρωπιστική καταστροφή. Μας λέει, όμως, ότι  "Δεν χρωστά στην ιστορία"! Το τελευταίο το αφήνουμε στην κρίση σας.  Προφανώς, στον καιρό των υπερχρεωμένων, ούτε στο λαό χρωστά.

 

Μιχαλάτος: "Και τότε και σήμερα είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι, αντιμνημονιακοί".

  • Προφανώς, κάποιον κοροϊδεύει. Οι νεοδημοκράτες και πασόκοι που συναποτελούν το ψηφοδέλτιο του είναι "αντιμνημονιακοί"! Και ο ίδιος με τον μηδενικό απολογισμό στο Επιμελητήριο και στην Αυτοδιοίκηση, πότε το έκαμε πράξη; 

Μιχαλάτος: (Για τον Παρίση) "Δυστυχώς μας απογοήτευσε 3,5 χρόνια πήγαν χαμένα".

  • Τα 2 από τα 3,5 χρόνια συγκυβερνούσε. Και παραιτήθηκε, όταν η συμφωνία για παράδοση των κλειδιών του Δήμου από τον Παρίση στον Μιχαλάτο αθετήθηκε, όταν ο Παρίσης αποφάσισε να κατέβει ξανά. "Απογοητευμένοι", προφανώς, από τη δική τους θητεία ήταν και όσοι εγκατέλειψαν το ένα ψηφοδέλτιο και πήγαν στο άλλο. 

 

ΚΚΕ-"Λαϊκή Συσπείρωση": Επειδή, συχνά - πυκνά, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τον τρόπο διαχείρισης των τοπικών πραγμάτων και, ιδιαίτερα, από τα έργα και τις μέρες Μιχαλάτου, του έχουμε ένα "δώρο":

  • Το πόρισμα των Οικονομικών Επιθεωρητών, για το "κόκκινο" ταμείο και το χρεωστικό υπόλοιπο του Δήμου Λειβαθούς, αναφέρει, ενδεικτικά, 25 αποφάσεις τροποποίησης προϋπολογισμού των ετών 2003-2010, χάρις στις οποίες δημιουργήθηκε το έλλειμμα. Οι 23 αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Το ΚΚΕ που παρίστανε την "αντιπολίτευση" πού ήταν; Είτε ψήφισε είτε απείχε, κάνοντας αντιπολίτευση με τα μάτια. Ο λαός δεν στέλνει κανέναν στην αντιπολίτευση για να δηλώνει "ωσεί παρών". 

 

Αλλά αυτό που, πραγματικά, ενδιαφέρει μερικές χιλιάδες συμπολίτες μας το δίνει η κ. Πέρσα Μαρκαντωνάτου, υποψήφια με τους "Ριζοσπάστες Ξανά": 

Μιχαλάτος: "Εμείς η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ γνωρίζουμε που πονάει η Κεφαλονιά. Θα απαλλάξουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις από τα δημοτικά  τέλη της χειμερινής περιόδου".

  • 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση δεν το έκαμε. Γιατί τώρα; Αντίθετα, οι επιχειρήσεις της Λειβαθούς βρέθηκαν χρεωμένες στο νέο Δήμο, επειδή χάθηκαν οι αποδείξεις πληρωμής δημοτικού φόρου!!! 
  • Και ΚΑΝΕΙΣ από αυτούς που συγκυβέρνησαν την Κεφαλονιά δεν απάλλαξε τις επιχειρήσεις από τα δημοτικά τέλη του χειμώνα. Ενώ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ. 
  • ΑΠΟ ΤΟ 1976 υπάρχει ο νόμος 429/1976 (ΦΕΚ 235 Α’), άρθρο 5, με τον οποίο οι επιχειρήσεις που είναι εποχιακές μπορούν να απαλλαγούν, με αίτηση τους από τα δημοτικά τέλη του χειμώνα!
  • Στο άρθρο 5 του Ν. 429/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν. 25/1975 «περί υπολογισμού τρόπου εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α 235) ορίζεται ότι: «1. Βιομηχανίαι, κινηματοθέατρα και εν γενεί επιχειρήσεις λειτουργούσα, εποχιακώς υποχρεούνται εις την καταβολήν τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνον λειτουργίας και πάντως ουχί ολιγώτερον του τριμήνου. Χρόνος μείζων του δεκαπενθήμερου λογίζεται μην. 2. Περί του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικόν η κοινοτικόν συμβούλιον δι’ αποφάσεως αυτού, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου μετά προηγουμένην υποβολήν υπό του υποχρέου εις τον δήμον ή την κοινότητα υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 1 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος». 3. Ο δήμος ή η κοινότης επί τη βάσει του καθορισθέντος χρόνου προσδιορίζει το εις τετραγωνικά μέτρα πλασματικόν εμβαδόν, το οποίον πολλαπλασιαζόμενον επί τον ισχύοντα κατά κατηγορίαν συντελεστήν αποδίδει ποσόν τελών ίσον προς το αναλογούν εις τον χρόνον λειτουργίας 4. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται η άσκησις των ενδίκων μέσων των προβλεπομένων υπό των διατάξεων του άρθρου 72 του από 24/9-20.10.1958 Β.Δ/τος, ως τούτο τροποποιηθέν δια του άρθρου 40 του Ν.Δ. 4260/1962 ισχύει νυν, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του παρόντος νόμου».

 

Με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να κάνουμε φύλλο και φτερό , γραμμή προς γραμμή, τις δηλώσεις και τα "προγράμματα" των υποψηφίων της συγκυβέρνησης.

Είναι ανούσιο, όσο ανούσια και υποκριτική είναι η πολιτική τους. 

 

 

(στη φωτογραφία: εγκαταλελειμμένο αρχοντικό ιδιοκτησίας του Δήμου στα Φαρακλάτα)