Share |

Κάνουμε πολιτική

Σε μια εποχή που οι λέξεις έχασαν τη σημασία και το νόημα, εμείς παίζουμε με τις λέξεις και το φορτίο που κουβαλούν.

Κάνουμε πολιτική, με τη σοβαρότητα των παιδιών που παίζουν. Πολιτική σαν παιχνίδι.

"Εμείς"... Το "εμείς" θα θέλαμε να είναι το "Όλον" των ανθρώπων που δέρνονται αλύπητα από την ολιγαρχική αθλιότητα, το ψέμα και τον αυταρχισμό ιδεών, συστημάτων, κομμάτων και ιδεολογιών.

Αναζητείται εαυτός, πέρα από τη σκοτεινή πλευρά που έχει ο καθένας μας μέσα του.  Διερευνούμε τον χαριτωμένο δρόμο της εξοχής. Τον περίπατο, μέσα σε ανοιξιάτικους κήπους και το πολεμικό - γοητευτικό σκαρφάλωμα σε λευκά βουνά δυνατού χειμώνα. Ψάχνουμε την παιδικότητα, σκληρή, εγωιστική, ανελέητη, αλλά ταυτόχρονα αθώα και αγαθή. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να παίζει. Κι εμείς, τώρα, παίζουμε με τις λέξεις, με ή άνευ νοήματος. "Με το νόημα πούχει κάτι απ' τη φωτιά". Κάτι απ΄τη δροσιά του γάργαρου νερού μιας πηγής λαλέουσας.

Ὦ θεῖα νερά, στὸν ὕπνο σας καὶ στὴν ὀργή σας θεῖα,
Τοῦ καταρράχτη ὡραῖε θυμέ, τοῦ ὠκεανοῦ μανία,
Μαύρη ὀπτασία τῆς Στυγός, τῆς Κασταλίας μεθύσι,
Μέσ' στὴν κουφάλα ἑνὸς γκρεμοῦ εἶμαι κ' ἐγὼ μία βρύση.

ΠΑΓΑ ΛΑΛΕΟΥΣΑ, Παύλος Νιρβάνας

Φορτωνόμαστε τις λέξεις και τις βαρειές και ενίοτε ασήκωτες σημασίες τους. Σαν σταυρό σε Γολγοθά. Κρανίου Τόπος, ανθόσπαρτος και μυρωμένος. Φυγή από την κατάθλιψη. Καταφύγιο από τη θλίψη και τα απολυταρχικά, ολιγαρχικά, φασιστικά συμβαίνοντα.

Είμαστε έλληνες, γιατί μιλάμε ελληνικά. Τίποτα άλλο. Τύχη αγαθή, μας έφερε σε τούτη την κατάσταση. Η Vita Activa της Ηannah Arendt.   Είμαστε έλληνες, χάρις στις ελληνικές σημασίες των λέξεων. Είμαστε το ανερμήνευτο παιχνίδισμα των αστεριών στον μαύρο ουρανό. "Η παιδική ηλικία της ανθρωπότητας", όπως έλεγε και ο Μαρξ (Εισαγωγή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας). Έτσι ερμήνευσε το ανερμήνευτο, ο μεγάλος ερμηνευτής υλικών και ανθρώπινων, όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και που κάνει τον πλανήτη να θυμάται και να λέει, κάπου - κάπου, "είμαστε όλοι έλληνες".Είμαστε Έλληνες, σα να λέμε Άνθρωποι, δίχως αίμα και τιμή (αντιγραφή από το ναζιστικό «Blut und Ehre»). Εκεί πάνε να βρουν την "ελληνική" αλήθεια. Στις μεταφράσεις.

O Homo Sapiens αντί του Homo Faber και Homo Economicus. Αυτό είναι η Ελλάδα.

Πολίτες και πολιτική εκ της Πόλης. Δι-οικείν εκ του οικείν και συγκατοικείν. Δι-οίκησις αντί εξ-ουσία. Πολιτική Διοίκησις, το διοικείν των πολιτών. Αυτο-διοίκησις, αυτο- κυβέρνησις, αυτο-νομία, αυτο-δικία, αυτο-τέλεια.  Το "αυτό" ως συλλογικότητα. Δημο-κρατία εκ του δήμου και του "κράτους" που αυτός μπορεί να ασκεί. Όπου "κράτος", στα αληθινά ελληνικά, η βία, η δύναμη. Στην περίπτωση μας, των πολλών. Λέξεις με την παλιά τους σημασία, την καλυμένη από τη λερωμένη σκόνη της νεωτερικότητας και τις ερμηνείες της κακότητας.

Διοίκησις Πολιταρχική, γράφει ο Ρήγας. Λέξεις ξεχασμένες. Νοήματα λησμονημένα.

 

* Κάθε Πλασά είναι δέκα, δώδεκα ή δεκαπέντε χωριά μαζί.Σε κάθε Πλασά της Δημοκρατίας μία Διοίκησις Πολιταρχική. 

(Από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ του ΡΗΓΑ)

Από τα αρθρωμένα  "Δίκαια του Ανθρώπου", πάλι του Ρήγα,  κοντοσταθήκαμε σε τούτο το άρθρο:

Άρθρον 23. -  Η κοινή επιβεβαίωσις και σιγουρότης του κάθε πολίτου συνίσταται εις την ενέργειαν όλων των πολιτών. Ήγουν, να στοχαζόμεθα πως, όταν πάθη ένας τίποτες κακόν, εγγίζονται όλοι, και δια τούτο πρέπει να βεβαιώσωμεν εις τον καθένα την μεταχείρισιν και την προφύλαξιν των δικαίων του. Αυτή η σιγουρότης θεμελιώνεται επάνω στην αυτεξουσιότητα του έθνους΄ ήγουν, όλον το έθνος αδικείται, όταν αδικήται ένας μόνος πολίτης.

 

 

Όλα αυτά τα γράψαμε για να σας πούμε πως κυκλοφόρησε το Νυστέρι ενός Σεπτέμβρη, δίχως πρωτοβρόχια. Ανάρτηση στο ithacanet, αργότερα (όχι πολύ αργότερα). Εϊναι μία αναφορά στον Ριζοσπαστισμό, τον Ρήγα και το χρήμα. Είναι το τοπικόν που μάχεται για πολιταρχία. Είναι εθνικό το τοπικό.

 

(στην εικόνα, ο Δον ΨΥΧΩΤΗΣ)