Share |

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΗ ΥΠΟΤΑΓΗΣ! Φαρακλοί ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ, όπου Γης,

(Το παρόν δεν είναι κείμενο του Ithacanet. Είναι Πρόσκληση προς Φαρακλάδες από Φαρακλάδες, που αγωνιούν και δεν θέλουν να παραδώσουν την περιουσία τους, την ιστορία τους, τα ιερά και τα όσια τους στην εξουσία. Δεν διορθώνουμε τη σύνταξη και ορθογραφία. Όσοι το αναδημοσιεύσουν δεν χρειάζεται να βάλουν αυτή την εισαγωγή). 

ΚΑΛΕΙΣΘΕ από την ΙΣΤΟΡΙΑ, για να υπερασπιστείτε τα ΟΣΙΑ και ΙΕΡΑ των ΠΡΟΓΟΝΩΝ σας!

 

Στο ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ της Γενικής Συνέλευσης που έχει ορισθεί για τις 20/01/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στο Κελί του υπόψη Ι. Ναού στα Φαρακλάτα, κρίνεται η τύχη για το ΠΑΡΟΝ και το ΜΕΛΛΟΝ της μοναδικής (σε όλη την Επτάνησο) πλέον εναπομένουσας Ιστορικής Συναδελφικής Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας-Αγ. Δημητρίου Φαρακλάτων.

Θα πρέπει όλοι οι Φαρακλάδες να βρίσκονται εκεί.

Είτε με την φυσική παρουσία σας, είτε με ψήφισμα που θα πρέπει να έχει αποσταλεί εγκαίρως στην επιτροπή της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση τις 9/12/2018.

 

Στο ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ της Γενικής Συνέλευσης για τις 20/01/2019, θα κατατεθεί με την διαδικασία ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ το “πόρισμα” της έρευνας της Ομάδας Εργασίας και θα τεθεί προς ψήφιση για Αποδοχή στην Γενική Συνέλευση με την μέθοδο της πλειοψηφίας των 3/5 (ως ορίζει ο Κανονισμός των Συναδελφικών Εκκλησιών), είναι αυτονόητη η προσέλευση και η συμμετοχή των Απανταχού Φαρακλάδων.

 

Σκοπός αυτής της ορισθείσης Ομάδας, ήταν η έρευνα κάθε Αρχειακού Υλικού, όπου με τεκμηριωμένα στοιχεία θα αποσαφηνίζουν το καθεστώς του θεσμού του Συναδελφικού Ι. Ναού θέματος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για την διατάραξη ή μη, της από αιώνων θεσμικής μορφής του Συναδελφικού Ναού υπόψη θέματος, όπως αυτή έχει εκφραστεί από το σύνολο των Συναδελφών και κατοίκων του χωρίου (πλην ίσως ελαχίστων),  που δεν δέχονται επουδενί τις προτροπές/εισηγήσεις της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας που από τις αρχές του 2017 αρνείται την έγκριση και συνεπώς τον διορισμό του Εκκλησιαστικού της Συμβουλίου,  επειδή δεν αναφέρεται η θεσμική της μορφή ως Συναδελφική στον Κανονιστικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (8/1979 σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 1/1980), επικαλούμενης και σχετικό έγγραφο με την υπ’ αριθμόν 21/2018 Γνωμάτευσης ενός εκ των νομικών συμβούλων της Ι. Συνόδου, όπου εισηγούνται τρόπο τινά όπως, αυτή μετατραπεί της μορφής του ως Ενοριακού Ναού.

 

Από τότε έως σήμερα, εξ αιτίας αυτής της άρνησης της Ι. Μ. Κεφαλληνίας, έχουν σταματήσει όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εκκλησίας εκ των ζημιών και φθορών που είχε υποστεί στους πρόσφατους σεισμούς του ‘15, αφού η μη έγκριση του Εκκλησιαστικού της Συμβουλίου θέτει φραγμό στην διαχείριση των οικονομικών της.

Επίσης, απειλείται με σταμάτημα της Θείας Λειτουργίας καθώς αντιμετωπίζει την άρνηση της διάθεσης αδείας εκ της Ι. Μητροπόλεως για εκτέλεση Ιερών Λειτουργιών και Μυστηρίων.

Εκ της έρευνας της Ομάδας Εργασίας, αποσαφηνίστηκε πλήρως τόσον νομικά όσον και ιστορικά, ότι δεν υπάρχει ούτε ως επιχείρημα η έννοια νομικού κενού ή παραλείψεως για την θεσμική μορφή της Συναδελφικής Εκκλησίας του Ι. Ναού μας.

Απεναντίας, βάση των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών, Δικαίου και Συντάγματος είναι και κατοχυρωμένη και αποσαφηνίζεται ο ρόλος της οικείας Ι. Μ. Κεφαλληνίας, όπου σαφώς ορίζονται ότι ““ο παρόν Κανονισμός ισχύει και για τους Ι. Ναούς και Εφημερίες των Ι.Μ της Επτανήσου τα ζητήματα δε, τα οποία ήθελον τυχόν προκύψει εκ της εφαρμογής του, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ δι’ αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μετά της γνώμης του οικείου Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου” (126/1969, Άρθρ. 62-ΦΕΚ Α 193/1970- και ο ισχύον σήμερα 8/1979, Άρθρ 18-ΦΕΚ Α 1/1980).

Όπου το “ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ” σαφώς καιδεν μεταφράζεται ως μετατροπή, τροποποίηση, διαμοίραση, υπαγωγή κλπ.

 

 

Σύντομο Ιστορικό των Συναδελφικών Ι. Ναών στην Επτάνησο.

     Οι Συναδελφικοί Ι.Ν. (confraternita), ήταν Εφημεριακοί και συνίσταντο από μικρές ή μεγάλες κοινότητες πολιτών σε χωρία ή πόλεις στα Επτάνησα.

     Με διάταγμα της 9ης Μαΐου 1584 ανατίθεται στο Μεγάλο Πρωτοπαπά (με έδρα στην Κέρκυρα όπου και η Κεντρική Ενετική Διοίκηση) η επιτήρηση των υπόψη Ναών και Μονών.

Ανάλογα διατάγματα εκδόθηκαν το 1622, το 1646 και το 1721 όπου ο θεσμός του Μεγάλου Πρωτοπαπά αναβαθμίζεται και μετονομάζεται ωςὁ ‘Γενικὸς ΠρονοητὴςΘαλάσσης’ (Proveditor Generale da Μar)όπου το 1754 ο τότε Προνοητής Agostino SagredoΚωδικοποιεί σε Διάταγμα (Terminazione Scuole e Confratenite Ionie)τα περί Εκκλησίας και Θρησκείας (26 Ιουλίου 1754), γνωστός και ως Σαγρέδειος νόμος.

     Με αυτό το Διάταγμα, κωδικοποιούνται στο νομικό δίκαιο της “Γαληνοτάτης” εκτός όλων των θεμάτων ο χαρακτηρισμός τους (που αφορούσαν όλους τους Ι. Ναούς που στην πλειοψηφία τους ήταν είχαν ιδρυθεί από τους πιστούς -ευγενείς, αριστοκράτες και ποπολάρους-), ως εξής:

α) Ιδιόκτητους. Οι ανήκοντες κατά κυριότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Κτητορικούς.Οι ανήκοντες σε κτήτορες ή  οικογένειες κτητόρων μικρότερων των οκτώ.

γ) Συναδελφικούς.Οι ανήκοντες σε σε οκτώ ή περισσότερες των οκτώ Συναδελφικές οικογένειες.

 

     Οι Συναδελφικοί Ι. Ναοί, λόγω των πολλών ιδρυτικών οικογενειών, ξεπερνούσαν την έννοια μιας ιδιοκτησίας ή κτητορικής χρήσης και είχαν κάτι από την έννοια της Εκκλησίας του Δήμου της Αρχαίας Ελλάδας, αφού τα πάντα περιεστρέφονταν γύρω από αυτούς όπως κοινωνικές ανάγκες, αλληλεγγύη, φιλανθρωπίες, εορτές, σε συνάξεις-συνελεύσεις για όλα τα θέματα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των χωριών και πόλεων στις καθημερινές τους ανάγκες. Η συζήτηση και οι αποφάσεις των Συναδελφών κατά τις συναθροίσεις των, καθόριζαν και την πορεία αυτών των μικρών Εκκλησιών του Δήμου. Για λόγους καθαρά λοιπόν ένταξης σε Νομικό Δίκαιο (αφού στην Ενετοκρατία δεν υπήρχε η έννοια της Εκκλησίας του Δήμου), υπήχθησαν στο Δίκαιο των “εταιρειών”. Με αυτή τους την ιδιότητα ως εταιρεία υιοθετήθηκαν στο τότε  Αστικό Δίκαιο (Ενετικό Αστικό Δίκαιο) και με αυτήν την εταιρική ιδιότητα πέρασαν με την Συνθήκη του Λονδίνου στο Ελληνικό Κράτος και στο Αστικό του Δίκαιο.

    

     Ο“Σαγρέδειος Νόμος”που αφορά τους Συναδελφικούς Ι. Ναούς, ουσιαστικώς και τυπικώς δεν καταργήθηκε ποτέ, ούτε με τον Εκκλησιαστικό Κανονισμό των Επτανήσων του 1811 [«Διαταγή των Εκκλησιών και Κλήρου των Γραικών των Ιονίων Νήσων»], ούτε με τους επόμενους εκκλησιαστικούς Κανονιστικούς νόμους ΓΦΣΤ΄(3506)/1910, του 2200/1940 και των 126/1969,  8/1979.

Σύμφωνα δε,  με τον Κανονισμό 1853/1857 του εν Κεφαλληνία Επαρχιακού Κεντρικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε Συνταγματικά από την Ιόνια Γερουσία, που ουσιαστικά και τυπικά κωδικοποιεί τα προηγούμενα Διατάγματα των Agostino Sagredo (1754 Terminazione Scuole e Confratenite Ionie) και Agostino Soranzo 1777 Inventario dei mobili stabili ed alberi del convento di San Gerasimo di  Mala),

στο Άρθρο 26 αναφέρεται ότι:

“Εις τον Κατάλογο των Συναδελφών θέλουν συμπεριλαμβάνεσθαι και αι  σύζυγοι και εν ελλείψει τούτοων οι υιοί των γυναικών, όσοι αντοπροσωπείας ένεκεν ή άλλου δικαιώματος κληρονομίας προς αυτάς χαίρει το δικαίωμα της ψήφου.

Ανωτέρω ισχύον Άρθρο αποδέχεται και σήμερον η Εκκλησία της Ελλάδος, ως κληρονομία χωρίς καν τίτλους ( στην αναφερόμενη παραπάνω υπ’ αριθμόν 21/2018 Γνωμάτευσης ενός εκ των νομικών συμβούλων της Ι. Συνόδου).

Σε αυτόν τον Κανονισμό, σε αυτό το Άρθρο του, αντιλαμβάνεται ο καθένας εξ ημών και υμών, ότι όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί έχουν το “αξίωμα” εκ κληρονομίας του Συναδελφού και συνεπώς το δικαίωμα τς Ψήφου, αφού εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους/Εκκλησιαστικά Ιστορικά Αρχεία/Κεφαλληνία/Συναδελφικός Ι. Ναός Αγ. Δημητρίου Φαρακλάτων είναι καταγεγραμμένοι ονομαστικά πλέον των 418 Συναδελφικών Οικογενειών συγχωριανών μας.

(το γήπεδο στο βάθος είναι περιουσία της συναδελφικής εκκλησίας,

το οποίο έχει διαθέσει με χρησιδάνειο στον δήμο και στην ΕΠΣΚΙ) 

Εν κατακλείδι,

Η επίκληση ότι έπαψαν οι λόγοι που Ιδρύθηκε αυτή η Συναδελφική Εκκλησία (επί Ενετοκρατίας και που συνεχίστηκε να υπάρχει και επί Αγγλοκρατίας και που συνεχίστηκε να υπάρχει και επί ιδρύσεως του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους και που συνεχίστηκε να υπάρχει και επί επταετίας και που συνεχίστηκε να υπάρχει μέχρι ...σήμερα...) και ότι οι «διαφορές» πλέον είναι ανάξιες λόγου στο αν θα παραμείνει Συναδελφική ή θα «ασπαστεί» τον ΕΝΟΡΙΑΣΜΟ της στην οικεία Μητρόπολη, που προσπαθούν «κάποιοι» με τελεσίγραφα να επιβάλουν, ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ ή ΑΘΕΛΗΤΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ένα ΟΥΣΙΩΔΕΣ γεγονός.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ αυτή ως ΘΕΣΜΟΣ και ΟΥΣΙΑ, αριθμεί πάνω από 434 χρόνια ύπαρξης!
Είναι το ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ της ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ του ΤΟΠΟΥ!
Είναι ο ΦΑΡΟΣ της ντόπιας ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Είναι το ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ εναντίων των αλλοεθνών κατακτητών (Ενετοκρατία, Γαλλική Κατοχή, Αγγλοκρατία).
Είναι η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, του ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΣΑΙ, ΔΙΟΙΚΕΙΣ, ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ στον Συγχωριανό σου, ΕΞΑΣΚΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ χωρίς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από κανέναν .... 
και ΟΛΑ ΑΥΤΑ και ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ σε ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΕΣ ΚΑΤΟΧΕΣ που στο διάβα του χρόνου υπήρξαν και ΒΙΑΙΕΣ και ΣΤΥΓΝΕΣ!
Τέλος,
ΕΙΝΑΙ η ΣΗΜΑΙΑ μας.

ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ. ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΜΑΣ!

Σε ΤΙΠΟΤΕ από τα παραπάνω, ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ το ΨΕΥΔΟΔΙΛΛΕΙΜΑ των «διαφορών», είτε αυτές είναι σήμερα «μικρές» είτε όχι.
Η ΣΗΜΑΙΑ μας δεν είναι ένα «πανί που το συμπαρασύρει ο….χρόνος”!