Share |

"ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ SOS" : Πρός την κ. υπουργό

Αξιότιμοι κα. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ

 

Στην προτεινόμενη «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» καθορίζονται οι ζώνες για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) μέσα στις οποίες θα χωροθετηθούν οι οργανωμένες ζώνες (Π.Ο.Α.Υ.), οι άτυπες συγκεντρώσεις (Π.Α.Σ.Μ.) και οι μεμονωμένες μονάδες υπό προϋποθέσεις.

Σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών μέσα στον κλειστό και περιβαλλοντικά ευαίσθητο κόλπου του Αργοστολιού σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες αποφάσεις και μελέτες τις οποίες ποτέ δεν έλαβαν υπόψη τους η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Τα παρακάτω κείμενα αποδεικνύουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει και επιβάλλεται να γίνει η εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης για τον κόλπο Αργοστολιού όπως έχει ήδη ζητηθεί κατ’ επανάληψη από τους παρακάτω κρατικούς, τοπικούς και πανεπιστημιακούς φορείς.

ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ και ΥΠΕΧΩΔΕ 22/11/2000, Α.Π. οικ 70116
Ζητά….
…εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης
για τον κόλπο Αργοστολιού και όχι μετεγκατάσταση και επέκταση ιχθυοτροφείων χωρίς μελέτη ….

ΕΟΤ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ κοιν. ΥΠΕΧΩΔΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2002, Α.Π. 568467
Ζητά….
… εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης για τον κόλπο Αργοστολιού
και την διερεύνηση για την εξεύρεση άλλης θέσης εκτός κόλπου για τα Ιχθυοτροφεία…ορθολογική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του φυσικού πλούτου της συγκεκριμένης περιοχής

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ αρ.186/2003 Α.Π. 8471 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κοιν. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ
Ζητά….
… εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης
για τον κόλπο Αργοστολιού με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής, εξετάζοντας ταυτόχρονα και την οριστική απομάκρυνση όλων των ιχθυοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων και την μετεγκατάσταση τους εκτός κόλπου Αργοστολιού…

 

Τμήμα Αλιείας – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ Πράξη 129/2003 ΠΡΟΣ Νομαρχιακό Συμβούλιο
Σελίδα 3
Το Τμήμα Αλιείας της Νομαρχίας εισηγείται στον Νομάρχη και το Νομαρχιακό συμβούλιο ότι ….έχει διαπιστώσει την ανάγκη πραγματοποίησης, εμπεριστατωμένης επιστημονικής μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Κόλπου του Αργοστολιού, για το αν ένα τέτοιο κλειστό οικοσύστημα μπορεί να αντέξει επέκταση, αύξηση δυναμικότητας η δημιουργία νέων μονάδων αλλά και την συνέχιση λειτουργίας των ήδη υπαρχουσών μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 31/1/2001,
Α.Π. 49 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Αυτ/ση ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
…..Ο κόλπος του Αργοστολιού παρουσιάζει τάσεις ευτροφισμού…

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 03/2011…….
….Αναφέρει τον κόλπο του Αργοστολιού σαν κορεσμένη περιοχή και τον κατατάσσει στην κατηγορία Α …..αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των δραστηριοτήτων των εταιριών υδατοκαλλιέργειας μέσα στον κλειστό, κορεσμένο, και υπό ευτροφισμό κόλπο Αργοστολιού.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η παρακάτω σημαντική απόφαση για μελέτη που θα συνέβαλε καθοριστικά στο εάν ο κόλπος είναι κατάλληλος για υδατοκαλλιέργειες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 04/03/2010
Εγκρίνει

…την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική κατάσταση του κόλπου του Αργοστολίου με έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση, την θαλάσσια κυκλοφορία και τα προστατευόμενα είδη που ενδημούν σε αυτόν. Προτάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης».
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Χημείας Περιβάλλοντος

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας,

Με εκτίμηση,

ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ SOS

 

ΣΗΜ. "Ι"

1. Ευγενικοί είναι οι άνθρωποι που το γράφουν. "Δεν ξέρουν γιατί δεν υλοποιήθηκε η απόφαση" χαχαχα

Η άποψη είναι σε υπερθετικό βαθμό τεκμηριωμένη και υποστηρίζεται από πολλές μελέτες, παρά τις προσπάθειες απόκρυψης. Οι ιχθυοκαλλιεργητές είναι ισχυρό lobby της άθλιας ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος Μπους , πατέρας, ο φασίστας, ναι αυτός, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ  την ιχθυοκαλλιέργεια σε κλειστούς κόλπους, όταν είδε τα στοιχεία έρευνας.

Πρόσφατα, έδειξε ένα ντοκυμαντέρ το καθεστωτικό ΣΚΑ"Ι, όπου έδειχνε πως γίνεται ιχθυοκαλλιέργεια στον ΩΚΕΑΝΟ και πόσο βλαβερή είναι αυτή σε κλειστούς κόλπους.

Μάλιστα, ανέφερε πως σε κλειστούς κόλπους , μπαίνουν γύρω από τους κλωβούς μύδια και θαλασσινά φαγώσιμα φυτά, που απορροφούν εν μέρει τα απόβλητα των ιχθυοτροφείων. Στο ΣΚΑΙ τα είδα. Μάλλον, ψέματα λέει.

2. Καλό θα είναι να μη μιλήσουν για την ύπαρξη μελέτης χωροθέτησης του αρμόδιου δημόσιου οργανισμού ερευνών. Ο δημόσιος οργανισμός εκπόνησε τη μελέτη για όλο το νομό, αλλά για τον Κόλπο Αργοστολίου, την έκαμε με ελαφρά πηδηματάκια και την ανέθεσε υπεργολαβία σε ιδιώτες!!! χαχαχα

3. Όσο για το γλύψιμο που έπεσε από την "ΤΟ ΠΑΛΙΚΗΣ του ΠΑΣΟΚ", το οποίο υπέγραφε ο γραμματέας και τη δημοσίευσε , αποκλειστικά, το ithacanet, θα σας πούμε μόνο να πάτε τώρα να το ξαναδιαβάσετε, εδώ.

χαχαχα, τρίτη φορά γέλιο. (περιμένουμε την επιστημονική αντίδραση τους)

 

ΦΑΤΕ ΜΑΤΙΑ, ΨΑΡΙΑ (άσχετο)

 

(φοτό: Στέλλα Λιάτου)