Share |

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όπως φαίνεται, προγραμματίζεται ερήμην όλων των Πολιτών η χρεοκοπία της χώρας σε δύο διαδοχικά στάδια, όπου στο πρώτο θα αναλάβουν τα χρέη οι «κρατικοί πιστωτές», από τους ιδιώτες επενδυτές (τράπεζες και ασφάλειες)

 

“Σύμφωνα με πρόσφατες ειδήσεις, η (μη) γερμανική Deutsche Bank «αποσύρεται» με γρήγορους ρυθμούς από ομόλογα του δημοσίου της Ιταλίας και της Ισπανίας – όπως επίσης της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

 

Το σημαντικότερο όμως φαίνεται πως είναι η προσφάτως παρατηρούμενη, συνεχής και μεθοδική «εκροή» από τις τράπεζες της Ιταλίας, από τις οποίες αποσύρονται καταθέσεις με προορισμό την Ελβετία – ένας από τους λόγους της μεγάλης ανόδου της ισοτιμίας του ελβετικού νομίσματος (μετά τον προηγούμενο επαναπατρισμό κεφαλαίων, ο οποίος δρομολογήθηκε από την ιταλική κυβέρνηση).   

 

Ίσως οφείλουμε να υπενθυμίσουμε εδώ ότι, μόνο από την Ιρλανδία έχουν «φυγαδευτεί» στο παρελθόν καταθέσεις άνω των 120 δις € - τις οποίες ουσιαστικά χρηματοδότησε (διευκόλυνε) το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ), λόγω της εξόδου χρημάτων των πολυεθνικών. Κατά πολύ λιγότερες βέβαια από την Ελλάδα και την Πορτογαλία (σχεδόν μηδαμινές), παρά τις αντίθετες ανακοινώσεις.   

 

Το γεγονός αυτό (η άνοδος της ισοτιμίας λόγω των εισροών συναλλάγματος) ανησυχεί ιδιαίτερα την Ελβετία, οι εξαγωγές της οποίας περιορίζονται, πολλές εταιρείες της φεύγουν στο εξωτερικό (λόγω μειωμένου εργατικού κόστους), ενώ οι Πολίτες της ψωνίζουν «φθηνότερα» στις γειτονικές χώρες – οπότε μειώνεται συνεχώς ο τζίρος του ελβετικού λιανεμπορίου.

 

Επίσης ανησυχεί τη Γαλλία, αφού οι απαιτήσεις των τραπεζών της στην Ιταλία είναι της τάξης των 280 δις € (τέλη του 2010, σύμφωνα με την BIS). «Πάντοτε όταν οι γαλλικές τράπεζες αντιμετωπίζουν κινδύνους, ο κ. Sarkozy εμφανίζεται στο Βερολίνο», αναφέρει χαρακτηριστικά γνωστός επενδυτής.    

 

Ολοκληρώνοντας, «να περιοριστεί η εθνική κυριαρχία προβληματικών κρατών Ευρωζώνης», προτείνει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, σε συνέντευξή του. «Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να προχωρήσει, ενώ τα κράτη με προβλήματα, αυτά δηλαδή που λαμβάνουν βοήθεια, πρέπει σε αντάλλαγμα να παραχωρούν μέρος της κυριαρχίας τους. Η επιλογή αυτή είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερη, από το να εκδιωχθούν υπερχρεωμένα κράτη από την ευρωζώνη» εκτιμά ο Γερμανός”.  

 

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ

 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω «επιγραμματικές» ειδήσεις, αυτό που φαίνεται πως προετοιμάζεται σήμερα, μετά την πρόσφατη σύνοδο του περιπλανώμενου θιάσου, είναι η χρεοκοπία της Ελλάδας σε δύο στάδια – όπου το πρώτο έχει ήδη περάσει, μετά την υπαγωγή της χώρας μας στο «άρθρο 99» του διεθνούς πτωχευτικού κώδικα, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει σύντομα(ευχόμενοι φυσικά να κάνουμε λάθος και να είναι λανθασμένοι τόσο οι υπολογισμοί, όσο και οι υποκειμενικές μας υποθέσεις).

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα «διάσωσης» της Ελλάδας, με το οποίο συμφώνησαν οι «ηγέτες» της Ευρωζώνης (εμείς φαίνεται πως το αποδεχθήκαμε παθητικά), οι «δημόσιοι» πιστωτές (κράτη, οργανισμοί) θα αναλάβουν τα δάνεια της από τους ιδιώτες πιστωτές (τράπεζες κλπ.).

 

Από τις συνολικές λοιπόν υποχρεώσεις της Ελλάδας, ύψους περί τα 370 δις € σήμερα, οι «δημόσιοι» πιστωτές (Ευρωζώνη, ΔΝΤ) θα αναλάβουν τα 220 δις € περίπου (110 δις € συν 109 δις €), η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διατηρεί τα 49 δις € στο χαρτοφυλάκιο της, οι ιδιώτες επενδυτές (κυρίως τράπεζες και ασφάλειες) θα αποσβέσουν περίπου 50 δις € (διαγραφή χρέους), ενώ τα υπόλοιπα (51 δις €) θα αναληφθούν από τον EFSF - ο οποίος, ουσιαστικά μέσω αυτών, θα χρηματοδοτήσει το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. 

 

Απλούστατα λοιπόν θα αλλάξει εντελώς η δομή των πιστωτών της Ελλάδας, εάν βέβαια συμφωνήσουν τελικά όλοι. Επίσης, θα αλλάξει ο χαρακτήρας των δανείων της, αφού τα ανοιχτά δάνεια θα μετατραπούν σε ενυπόθηκα, μη μετατρέψιμα σε άλλο νόμισμα - εάν αποδεχθεί η κυβέρνηση την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Πίνακας Ιπου ακολουθεί, αναφέρει τους σημερινούς δανειστές της Ελλάδας, αναλυτικά:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ I: Οι μεγαλύτεροι δανειστές της Ελλάδας (σε δις €)

(Η συνέχεια του άρθρου εδώ)