Share |

‘…μπήκαν στην πόλη, οι οχτροί…’

του Μάκη 44

Χαίρομαι’ ιδιαίτερα, για τις ανησυχίες Ελλήνων πολιτών σχετικά με το Μνημόνιο, που έστω και τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, που είχε προσχεδιασθεί (2001)*, μελετηθεί (2009)** και εκτελέστηκε την ημέρα υπογραφής του Μνημονίου (2010). 

 

Με αφορμή λοιπόν ένα email, που έλαβα από ένα φίλο τις προάλλες με παραπομπές και σχόλια απέναντι στο Μνημόνιο, είδα ότι αν και έπιασε καλά τα περισσότερα σημεία, της καλοστημένης προδοσίας, δυστυχώς του ξέφυγε το ‘πειστήριο’ του εγκλήματος,

αφού, αναφέρεται περιγραφικά στο εξής σημείο:

 

Σελ.129.παραγρ.14.υποπαραγρ.1 (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)

''Η σύμβαση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο...''

 

Διαβάστε λοιπόν τι πραγματεύεται αυτό το Δίκαιο περί Εθνικής Ασυλίας, και βγάλε τα συμπεράσματά σας.

 

 Τι είναι η εθνική ασυλία.

 

Είναι η ανθρώπινη ασυλία, που απολαμβάνουν οι άνθρωποι όταν χρωστάνε και δεν έχουν να ξεπληρώσουν. Οι διεκδικήσεις σταματάνε εκεί όπου ξεκινάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα κράτη. Διεκδικείς από αυτά μέχρι εκεί που ξεκινάνε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Διεκδικείς χρήματα και τιμαλφή από τα κράτη, αλλά όχι μέρος της επικράτειάς τους. Αυτή είναι η εθνική ασυλία. Και αυτό προβλέπεται και είναι απαράβατος όρος στο Ρωμαϊκό (ή καλύτερα Ελληνικό) Δίκαιο. Το Δίκαιο που έχουν υιοθετήσει πάνω από το 90% των χωρών του πλανήτη μας.

Αυτή η ασυλία θα μπορούσε να προστατεύσει την Ελλάδα από τις απαιτήσεις ακόμα και των λαών, μα αυτή η ασυλία ήταν ανεπιθύμητη από τους τοκογλύφους.

Άρα;

Άρα έπρεπε να την παρακάμψουν.Επιλέχθηκε λοιπόν το Αγγλικό Δίκαιο.

Αυτή η παράκαμψη περιγράφεται στο εγκληματικό μνημόνιο, το οποίο πέρασε η κυβέρνηση  μέσα από τη Βουλή των τριακοσίων... Το μνημόνιο, εξαιτίας του οποίου η Ελλάδα αποδέχεται το δεδομένο να στερηθεί των θεμελιωδών δικαιωμάτων της σ’ ό,τι αφορά την ασυλία της ως χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο τα πάντα τοποθετούνται προς ερμηνεία με βάση το αγγλικό δίκαιο.

Το πιο “ανοικτό” δίκαιο στον κόσμο. Το δίκαιο της αποικιοκρατίας, όπου οι λαοί δεν προστατεύονται από κανένα δικαίωμα. Το δίκαιο του ισχυρού, όπου τα πάντα αποτιμώνται σε χρήμα και τα πάντα πωλούνται.

Μόνον αυτό το δίκαιο επιτρέπει την απειλή ζωτικών εθνικών συμφερόντων για ασήμαντους λόγους …όπως είναι τα χρήματα και τα χρέη.

 

Αλλά, για να γίνει αποδεκτή μια τέτοια συνθήκη (Μνημόνιο), έπρεπε να παρακάμψουν το Σύνταγμα της Χώρας, που στηρίζεται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.

 

Τι έκαναν λοιπόν?

          *(2001) Παραπομπή 1.

 

Με αφορμή την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή Των Ελλήνων, τροποποιήθηκε το Άρθρο 28 του Συντάγματος Παράγραφος 1 και με την προσθήκη της Παραγράφου 3.

Διάβαστέ το αυτούσιο:

 

                                                ΑΡΘΡΟ 28

        1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

       2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των Βουλευτών.

       3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

                                Ερμηνευτική δήλωση:
       Το ΑΡΘΡΟ 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

                                (Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων- Αθήνα, 18 Απριλίου 2001

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)

 

 

       Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ‘’στοχαστούμε’’, στο αναθεωρημένο Άρθρο 28. 

       ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ SUPREMACY CLAUSE ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥΣ Η ΜΟΝΙΜΗ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ(ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΒΓΕΙ ΘΑ ΕΧΑΝΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΕΙπχ ΟΤΙ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ.
Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28, ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ(παρ. 1), ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ, ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

         ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ SUPREMACY CLAUSE TOY ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΧΩΡΑ.

        Επίσης:

        Σύμφωνα με αυτήν Παρ. 3, η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών είναι ανώτερη από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδας!!!!

        Μπορούν να αποφασίσουν τον περιορισμό της Εθνικής μας Κυριαρχίας την οποία υποτίθεται ότι διασφαλίζει το ίδιο το Σύνταγμα!!!!!!!

        Αν λέει το υπαγορεύει σπουδαίο εθνικό συμφέρον!!!

        Δηλαδή για να καταλάβω το εθνικό συμφέρον δεν είναι ταυτόσημο με την εθνική μας κυριαρχία;

       

        **(2009) Παραπομπή 2.

 

                                                        WashingonPost, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010.

1.    Ο διστακτικότητα των ηγετών της Ευρώπης επέφερε την υψηλότερη οικονομική της κρίση.

από τους HowardSchneiderκαι AnthonyFaiola, οικονομικούς αναλυτές της WashingtonPost.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

     …Μόνον όταν, οι παγκόσμιες ομολογιακές αγορές εγκατέλειψαν τη χώρα (Ελλάδα), τα επιτόκια είχαν αρχίσει να αυξάνουν δραματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη, και οι τράπεζες είχαν γίνει διστακτικές να την δανειοδοτήσουν σε χρήμα -- ένα φαινόμενο που θυμίζει την παγκόσμια πιστωτικής κρίση ρευστότητας του 2008 --, οι Ευρωπαίοι  ηγέτεςενέργησαν σοβαρά.

    Κατά τη διάρκεια λοιπόν των επόμενων μηνών (Ιαν 09-Μαρτ 09), το κόστος για την Ελλάδα στοίχισε πολύ ακριβά αφού το έλλειμμα  αυξήθηκε εις τετραπλού, δηλ. σε $140 δισεκατομμύρια από κατά προσέγγιση $35 δισεκατομμύρια στην έναρξη του ίδιου έτους. Η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία κτυπήθηκε τόσο άσχημα έτσι ώστε  οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν μαζί με το ΔΝΤ, ότι έπρεπε να δεσμεύσουν σχεδόν $1 τρισεκατομμύρια για να καθησυχάσουν τους επενδυτές. Η παγκόσμια οικονομία τέθηκε σε πραγματικό κίνδυνο για μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κατάρρευση.

   " Εάν ήμασταν σε θέση να το καταλάβουμε ευθύς εξαρχής, για παράδειγμα το Φεβρουάριο (09), σκέφτομαι ότι θα ήμασταν σε θέση να  αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή, " είπε σε μια συνέντευξη της, η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών Christine Lagarde.

(από τους HowardSchneiderκαι AnthonyFaiola, οικονομικοί αναλυτές της WashingtonPost).

 

2.  Όλοι θυμόσαστε, τη περιβόητη ρήση του Giorgio, ‘’…ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ…’’, σε μια χρονική στιγμή, τέλη του ΄09, που οι αγορές δάνειζαν ακόμη, με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς την Ελλάδα. Τι ακολούθησε αυτή την ρήση το γνωρίζουνε και η κότες…

3.  Η ''κομπίνα'' του Γιωργάκη  με την τρόικα, που δια της πλαγίας οδού μεταμόρφωσε (2010) τον ''τζόγο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου'' σε ενυπόθηκα δάνεια μέσω του Μνημονίου του IMF (ΔΝΤ), πώς και διέφυγε της προσοχής της Ελληνικής Δικαιοσύνης (Εισαγγελία Αθηνών κ.α.);
Θυμίζω, ότι περίπου το 60% του χρέους της Ελλάδας ήταν ομόλογα. Άρα δεν ήταν δάνεια του ελληνικού κράτους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο θέμα των υποχρεώσεων.
Με δημόσιο έλλειμμα —χωρίς τις υποχρεώσεις των ομολόγων— να πέφτει κάτω ακόμα και από το 3%, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που είχαν και έχουν από τα μικρότερα ιδιωτικά χρέη και τη μεγαλύτερη δημόσια περιουσία στο κόσμο. Λιγότερο έλλειμμα και από την Γερμανία, λιγότερο και από το Λουξεμβούργο.
Προς τι, λοιπόν η προσφυγή στο ΔΝΤ;

4.  Δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία, από τον Νίκο Κοτζιά καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.(μέχρι τον Δεκ 09, ήταν σύμβουλος του ΓΑΠ).
''...Η σημερινή οικονομική πολιτική που ορίζεται από ξένα κέντρα και τις τράπεζες και τη διεκπεραιώνει ένα οικονομικό επιτελείο που προτρέχει της θέλησής τους, είναι μία πολιτική ενάντια στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος, η οποία στηρίζεται στη λογική ότι, η πλειοψηφία δεν γνωρίζει, δεν δικαιούται, δεν μπορεί να καταλάβει, αποτελεί ένα είδος όχλου. Σε αντίθεση με ότι συνέβη αλλού, δεν προτείνει την εισαγωγή ενός μεικτού πολιτικού συστήματος, αλλά υπονομεύει τις ίδιες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Πρόκειται για νοοτροπία και μεθόδευση που πρέπει να αποτραπεί και να ανατραπεί''
 

5.  Ο χούντα άφησε το έλλειμμα στο 25% του ΑΕΠ και στο ίδιο ύψος το διατήρησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο Α΄.Ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τη… βοήθεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το εκτόξευσε στο 120%. Κατόπιν ο Σημίτης, αλλά και ο Κώστας Καραμανλής ο Β΄ στις αρχές της διακυβέρνησής του, προσπάθησαν να το μαζέψουν, με λογιστικά τερτίπια όμως και όχι με πραγματική ανάπτυξη, αλλά από το 2008 το πράγμα ξέφυγε εντελώς,  με τα ολέθρια για τη χώρα μας αποτελέσματα.

 

Μου φαίνεται λοιπόν, ότι κάποιοι βιάστηκαν να καταθέσουν Μηνύσεις για Εσχάτη Προδοσία ΜΟΝΟ στον τωρινό Πρωθυπουργό και σε αυτούς που ψήφισαν το Μνημόνιο. Δηλαδή σε αυτούς που ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Δεν πρέπει μαζί με αυτούς, να καθίσουν στο σκαμνί και αυτοί που τόσα χρόνια το σχεδίαζαν, το έθεσαν σε εφαρμογή και τελικά ΔΙΕΤΑΞΑΝ την εκτέλεσή του;

Μήπως πονάει, επειδή θα πρέπει να κατηγορηθούν για συμμετοχή και συνέργια στην εσχάτη προδοσία, ο Σημίτης και η παρέα του; Η ΝΔ; Η Αριστερά; Ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο Καρατζαφέρης και οι Εθνοσωτήρες του; (Ψήφισμα στην ολομέλεια της Βουλής στην τροποποίηση  και του Άρθρου 28 του Συντάγματος το 2001).

Και μη μου πείτε τώρα, ότι η Αριστερά δεν το ψήφισε. Γιατί θα σας απαντήσω αμέσως, τι έκανε τότε για να μην ψηφιστεί αυτό το άρθρο 28; Ενημέρωσε την κοινή γνώμη για την ύπουλη πρόθεση των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά μας την Εθνική μας Κυριαρχία; Έκαμε πορείες, ‘έκαψε’ την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως συνηθίζει να το πράττει σε άλλα όχι τόσο μεγάλης και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ σημασίας θέματα;

Με άλλα λόγια, η Αριστερά έκαμε την πάπια! Τα ίδια ισχύουν και για το ΛΑΟΣ.

Και μη μου πείτε ότι δεν το πήραν ‘πρέφα’! Οι ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ του ΛΑΟΣ!

Και καλά τότε. Τώρα μήπως το έχουν πάρει είδηση; Γιατί δεν μιλάει κανένας; Οι σιωπή τους δείχνει την ΑΠΟΛΥΤΗ συνενοχή τους.

Τώρα σας λείπει τίποτε από το ΠΑΖΛ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, αγαπητοί φίλοι;

 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος έλεγε:

‘’Για τρία πράγματα χρωστάω ευγνωμοσύνη στην τύχη:

Πρώτον γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι ζώο.

Δεύτερον, γιατί γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα.

Τρίτον, γιατί γεννήθηκα Έλληνας και όχι βάρβαρος’’.

 

Τολμώ να Παραφράσω ως εξής:

‘’Για τρία πράγματα χρωστάω ευγνωμοσύνη στην τύχη:

Πρώτον γιατί γεννήθηκα άνθρωπος ΜΕ ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ.

Δεύτερον, γιατί γεννήθηκα άνδρας ΜΕ Α…άλφα κεφαλαίο.

Τρίτον, γιατί γεννήθηκα Έλληνας και όχι ΜΑΛ….Σ.

 

 

Δεκ ‘10,