Share |

Δήλωση Μάκη Μεταξά, για όσους παραπλανούν

Αναγκαία απάντηση για όσους νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα.

Η προσπάθεια απένταξης, ή για να ακριβολογώ της  μη ένταξης της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού Πόρου – Σκάλας και των δικτύων αποχέτευσης των δύο οικισμών στο 3ο Κ.Π.Σ και ακολούθως ως έργο γέφυρα  στο Ε.Σ.Π.Α, δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη (είναι η τρίτη κατά σειρά) ούτε ως φαίνεται θα είναι και η τελευταία (βλ. σχετικά έγγραφα). Και τούτω διότι σε εποχές που τα χρήματα δεν περισσεύουν η δέσμευση υπέρ ενός μικρού Δήμου πόσου  που ξεπερνά ως έργο γέφυρα τα 15.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ (εκεί που υπάρχει το «ζεστό» χρήμα) δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό από όσους θα επιθυμούσαν αυτά τα χρήματα να είχαν διατεθεί σε άλλους φορείς  και κυρίως σε άλλα νησιά  για την υλοποίηση των δικών τους έργων.
Για εμάς λοιπόν που γνωρίζουμε την πορεία αυτού του έργου, είναι μια ακόμη προσπάθεια απένταξης και μεταφοράς του στον κρατικό προϋπολογισμό η ακόμη και σε βάρος του ίδιου του Δήμου όπως είχαν γίνει και  κατά το παρελθόν, τις οποίες απεντάξεις είχαμε  αντιμετωπίσει άμεσα και με επιτυχία (βλ. σχετικά έγγραφα).
Για όσους δεν γνωρίζουν την προϊστορία αυτού του έργου θέλω να τους πληροφορήσω ότι σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού σε επίπεδο περιφέρειας κατορθώσαμε να εντάξουμε το προαναφερόμενο έργο, το μεγαλύτερο έργο της ΠΙΝ, γιατί υπήρχε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπου στο σύνολό του είχε στόχο και όραμα  αξιοποιώντας την πείρα των εδώ τεχνικών υπηρεσιών της ΤΥΔΚ, των υπηρεσιών του τεχνικού   Συμβούλου του έργου, της δικής του Τεχνικής Υπηρεσίας, του εδώ κλιμακίου της Διαχειριστικής  Αρχής και την αντικειμενικά ορθή και δίκαιη στήριξη που είχαμε από την ηγεσία της Π.Ι.Ν.
Φθάσαμε λοιπόν μετά από την ταχύτατη αποδοχή των μελετών και τις αναγκαίες  χωροθετήσεις και αδειοδοτήσεις να επιχορηγηθούμε από το 3ο Κ΄Π΄Σ της Π.Ι.Ν και  μέσα σε τρία χρόνια να έχουμε υλοποιήσει 100% :
•       το Εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού,
•       την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων,
•       τον υποθαλάσσιο αγωγό,
•       τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων,
•       τα έργα κοινής ωφέλειας,
•       τους δρόμους πρόσβασης,
•       τα έργα απορροής  όμβριων
•       και το 80% του υποέργου των δικτύων μεταφοράς λυμάτων και τοπικών αντλιοστασίων του οικισμού της Σκάλας, όταν σε αντίστοιχα έργα στον νομό μας ο χρόνος περαίωσης ξεπέρασε τα 10 χρόνια.
Αυτό βέβαια δεν έγινε χωρίς προβλήματα και αναγκαίες αλλαγές μικρής κλίμακας για ένα τόσο τεράστιο και σύνθετο έργο, προσαρμόζοντας όπου ήταν αναπόφευκτο τις μελέτες για να αντιμετωπίσουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον που είχε εντωμεταξύ προκύψει από την ταχύτατη οικοδομική δραστηριότητα και τα έργα κοινής ωφελείας  που σε πολλές περιπτώσεις μας ανάγκαζε να προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές στα νέα δεδομένα (βλ. σχετικά έγγραφα).
Το έργο αυτό όπως και σχεδόν όλα τα έργα που υλοποιούνται από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται καθ’ όλη την φάση της υλοποίησης τους σε ελέγχους από εθνικές, Ευρωπαϊκές και ανεξάρτητες υπηρεσίες όπως είναι πχ  οι επιτροπές επίβλεψης, ο ΕΣΠΕΛ ή η ΕΔΕΛ ,το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Διαχειριστική Αρχή κτλ.(βλέπε σχετικά έγγραφα)
Μία από αυτές τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα η ΕΔΕΛ για δικούς της λόγους, που προφανώς υπάρχει ανταπάντηση επ’ αυτών, συνέταξε «έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων έλεγχου» εγκαλώντας τις συναρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση ή   δικαιολόγηση των μέχρι τότε ενεργειών τους μέσα σε συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα που εάν δεν υπήρχε ανταπάντηση μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία  θα εισηγούντο την απένταξη του έργου (βλ. σχετικό έγγραφο)
 Ενημερωτικά αναφέρω ότι στο ίδιο περίπου διάστημα η ετέρα υπηρεσία ελέγχου ο ΕΣΠΕΛ κάνοντας τον αντίστοιχο έλεγχο του έργου το βαθμολόγησε το έργο στην ανώτερη κατηγορία Α, έγγραφο το οποίο δεν είδα να δημοσιεύεται και να προβάλλεται από την Νέα Δημοτική αρχή μια και αποφάσισε να συντάξει δελτίο τύπου για την «έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων έλεγχου» της ΕΔΕΛ (βλ. σχετικό έγγραφο). Το ίδιο θετικές και τελείως αντίθετες απόψεις από τις αιτιάσεις της ΕΔΕΛ είχαν αποφασίσει το ανώτατο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις τις οποίες επιμελώς αποκρύφτηκαν από τους συντάκτες του Δελτίου τύπου της Νέας Δημοτικής Αρχής!!! (βλ. σχετικά έγγραφα)
Με έκπληξη λοιπόν είδα, όπως υποθέτω και κάθε αναγνώστης να δίνεται επιλεκτικά και  σε ευρεία δημοσιότητα μια έκθεση ενός καθαρά εσωτερικού εγγράφου διαβαθμισμένης μορφής  από τις πολλές που υπάρχουν για αυτό το έργο  που έχει απαντηθεί για μεν τον Δήμο Ελειού Πρόννων με το υπ΄αρίθμ. 8202/31-12-2010  έγγραφό του για το οποίο παραδόξως δεν είδα να γίνεται καμία αναφορά,  όπως επίσης δεν είδα καμία αναφορά για τις θέσεις και τις απαντήσεις και των άλλων φορέων που προφανώς υπάρχουν και που είχαν λόγο να απαντήσουν όπως είναι η ΤΥΔΚ και η Διαχειριστική Αρχή.
Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ή ο νέος Δήμος έχει άγνοια της όλης υπόθεσης ή νομίζει ότι γνωρίζει επαρκώς το θέμα. Εάν έχει άγνοια της όλης υπόθεσης μπορώ να το καταλάβω, εάν όμως θέλει να πιστεύει ότι γνωρίζει την πραγματικότητα και την σημασία που πρέπει να δώσει για αυτή την υπόθεση εγώ ως απλός πολίτης που είχα κάποτε την ευθύνη αυτού του έργου είτε ισχύει το ένα είτε ισχύει το άλλο διερωτώμαι, με ποιους συντάσσονται; και  γιατί δεν ζήτησαν ποτέ την άποψή μου ως όφειλαν;  Τι τους εμποδίζει να ζητήσουν τόσο από εμένα όσο και από τον κύριο Ζαπάντη που με διαδέχθηκε να πληροφορηθούν όσα γνωρίζουμε και προφανώς οφείλουμε να τους μεταφέρουμε;
Εάν λοιπόν δεν υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτήν την υπόθεση αλλά αστοχία ενεργειών ποτέ δεν είναι αργά, εγώ είμαι εδώ  μαζί με τον τότε τεχνικό Σύμβουλο του έργου, τους μηχανικούς του Δήμου μας και τον συνάδελφό μου Κώστα Ζαπάντη για να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν με επιτυχία όπως είχε γίνει και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες υποθέσεις  την απόπειρα απένταξης του έργου και της ένταξής του στον Δημόσιο Προϋπολογισμό,  εκεί όπου δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα, δηλαδή στις καλένδες. Εάν όμως για δικούς τους λόγους επιθυμούν να συστρατευθούν με την έκθεση της ΕΔΕΛ  καλό θα είναι να μας το ξεκαθαρίσουν από τώρα χωρίς να διαρρέουν επιλεκτικά ότι έγγραφο πιστεύουν  ότι βλάπτει την αξιοπιστία και το κύρος των τέως πολιτών εκπροσώπων του τ. Δήμου Ελειού Πρόννων. Εάν αυτό είναι το ζητούμενο τότε εγώ αδυνατώ πλέον να τους παρακολουθήσω.
Πάνω από τις προσωπικές μας φιλίες ή αντιπάθειες υπάρχει το κοινό συμφέρον. Προσωπικά δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν άτομα που εισηγούνται το αντίθετο. Εγώ, όπως πιστεύω και πολλοί ακόμη, επειδή το κοινό συμφέρον είναι πάνω από πρόσωπα και καταστάσεις θέλω να κατανοήσουν ότι είτε μαζί τους, είτε από μόνοι μας εμείς (εννοώ οι πολίτες αυτού του τόπου), θα κάνουμε πολύ απλά το αυτονόητο, δηλαδή θα δώσουμε την μάχη για να τελειώσει ένα έργο που κάναμε ότι ήταν δυνατόν για να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν και υλοποιήσαμε εντός της τελευταίας τετραετίας πάνω από το 90% του συνολικού αντικειμένου  ξεπερνώντας τεράστια προβλήματα λόγω των ειδικών συνθηκών ενός έργου που εκτελείτο αναγκαστικά τον χειμώνα και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λόγω της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της Σκάλας.
Το έργο αυτό στηρίχθηκε κυρίως από τους πολίτες αυτού του τόπου με την ολόθερμη και καθοριστική συνεισφορά όλων των παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, των τεχνικών υπηρεσιών της ΤΥΔΚ , των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, της Διαχειριστικής αρχής, του τεχνικού Συμβούλου και δεν θα το αφήσουμε  να το ακυρώσουν εκείνοι που ελπίζουν στο αντίθετο.
Τέλος θέλω να ενημερώσω τον κύριο Δήμαρχο ότι το Υπουργείο των Οικονομικών για όλες τις φάσεις του έργου από το 2006 μέχρι και σήμερα,    δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ανήκει η προαναφερόμενη  Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, έχει εκφράσει πάντοτε την σύμφωνη   γνώμη του με την εξέλιξη και χρηματοδότηση του έργου καταρρίπτοντας έτσι έμμεσα το ίδιο το Υπουργείο τις τωρινές αιτιάσεις της επιτροπής του που αφορούν κυρίως την νομιμότητα της ανάθεσης και την σωστή εκταμίευση των πιστώσεων!!! (βλ. σχετικά έγγραφα)
Το ερώτημα είναι υπάρχει  κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με αυτή την υπόθεση; ή μήπως όπως λέει ο λαός μας ψάχνουμε να βρούμε την γωνία στο δεκάρικο;

Μάκης Μεταξάς τ. Δήμαρχος