Share |

"ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ"

(Ένα ακόμα παράδειγμα δημιουργίας ενός ολιγαρχικής αντίληψης "αντιμνημονιακού μετώπου". Προς αποφυγή. Μια ξεκάθαρη περιγραφή της λέξης δημοκρατία, ως πολίτευμα δεν υπάρχει. Οι νεοσύστατες "πρωτοβουλίες" κλπ πρέπει να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τον αριθμό 100 και να κυμαίνονται γύρω στις 150.Να τα χιλιάσουμε).

Είμαστε μια πρωτοβουλία εναντίον του Μνημονίου και της εθνικής υποτέλειας. Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πραγματικά παλλαϊκού μετώπου,  πάνω σε μια βάση σαφή, ευρύτατης  αποδοχής, με λιτότητα και γενικές απαντήσεις στις τρέχουσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αποβλέπουμε σε ένα  ιδιαίτερο  πολιτικό σχήμα, δεν  αυτοαναγορευόμαστε σε «ομάδα σοφών», δεν θέλουμε  να αποτελέσουμε μια «άτυπη ομάδα καθοδήγησης» :  Απλά καταθέτουμε την πολιτική μας πρόταση  ως καταλύτη για μια μεγάλη και αποτελεσματική συσπείρωση δυνάμεων.

Ένα ενιαίο «μεγάλο» Μέτωπο, δεν μπορεί να προέλθει από τη συγκόλληση ή συμπόρευση «όμορων» πολιτικών χώρων, δεν μπορεί να βασιστεί σε πολιτικές ταυτότητες που διαμορφώθηκαν με βάση παλιότερα ζητήματα και πιθανόν ξεπερασμένες  επιλογές. Η  ενότητα και η πανστρατιά που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για την έξοδο από την κρίση, δεν μπορεί να διαμορφωθεί πάνω στη βάση «μανιφέστων», δηλώσεων προσωπικοτήτων, εξαντλητικών προγραμμάτων, μεσσιανικών προσδοκιών . Αντίθετα σε όλα αυτά απαιτείται  οικονομία δυνάμεων,   υπέρβαση  προσωπικών βλέψεων, παράκαμψη παλαιών διαφορών και συγκρούσεων, ενότητα και σύμπραξη χωρίς    προαπαιτούμενα  - πέρα  από την  καλή πίστη  και τη  στοιχειώδη  δημοκρατική συμπεριφορά.

Με το σκεπτικό αυτό καταθέτουμε  για συζήτηση    και προσυπογραφή, μια  «Πρόταση ευθύνης» , που αποτελείται  από τα  ακόλουθα σημεία και στοχεύει στην ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων.

1.   Έλεγχος  του μεγέθους και της σύστασης του χρέους. Διεκδίκηση  των γερμανικών πολεμικών οφειλών  στα πλαίσια της  διεθνούς  κοινότητας. Επαναπροσδιορισμό των δανειακών πηγών από όπου η χώρα μπορεί να αντλήσει πόρους, με ταυτόχρονη κήρυξη των όρων του Μνημονίου περί αποκλειστικού δανεισμού από συγκεκριμένες πηγές ως ανήθικων και αντιτιθέμενων στις αρχές του εθνικού και Διεθνούς Δικαίου.

2.   Άμεσος αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, με στόχο την αναζήτηση και άλλων εταίρων,  πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματικές πρωτοβουλίες για  κοινή δράση με τις απειλούμενες ή υποχείριες στο  ΔΝΤ ευρωπαϊκές χώρες.

3.   Άμεση ακύρωση των τελευταίων  επαχθών ρυθμίσεων για τις λαϊκές τάξεις. Άμεση αποσύνδεση των όρων οποιασδήποτε μορφής εξωτερικού δανεισμού, με τη λήψη εσωτερικών  αποφάσεων. Πανηγυρική επιβεβαίωση της χώρας ως κυρίαρχης  και αυτεξούσιας πολιτικής οντότητας.

4.    Διαρκής πολιτική κινητοποίηση  και κοινωνικός συναγερμός για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε επαχθών μέτρων εναντίον της χώρας, από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Συνέγερση του Οικουμενικού Ελληνισμού  με στόχο τη συλλογή πόρων, προσωπικών διαθεσιμοτήτων , τεχνογνωσίας και ιδεών. Τοποθέτηση του προβλήματος της ευρωπαϊκής ευθύνης για τα μεταναστευτικά ρεύματα προς τον ελληνικό χώρο, αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και λήψη μέτρων σε  ελληνική και ευρωπαϊκή κλίμακα.

5.   Ετοιμότητα και άμεση  διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου περιορισμένης παύσης των διεθνών πληρωμών της χώρας για μικρό χρονικό διάστημα. Άμεση πολιτική και κοινωνική ετοιμότητα και σχεδιασμός  για την αντιμετώπιση επειγουσών  καταστάσεων : Για την πιθανή αποχώρηση από την ευρωζώνη και το ευρώ και για την αντιμετώπιση πολεμικών επιβουλών στην περιοχή.

 

6.   Άμεση κήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Σύμπραξη με κάθε διαθέσιμη δύναμη για την αντιμετώπιση πιθανής  τουρκικής απειλής. Ενίσχυση των αμυντικών, οικονομικών και πολιτικών δεσμών με την Κύπρο.

7.   Διαρκής εκστρατεία κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων,  για την ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα και γενικά της  εγχώριας παραγωγής. Υποστήριξη  των προϊόντων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία ,  κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου, φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων εισοδημάτων και επιβάρυνση της κατανάλωσης πολυτελών εισαγομένων ειδών.

8.   Λαϊκή κυριαρχία : Υπεράσπιση της συνταγματικής νομιμότητας  απέναντι στα πραξικοπήματα του Μνημονίου. Δημοκρατικός έλεγχος,  Κράτος Δικαίου, λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και λαϊκή αρνησικυρία.  

 

 

 

 

 

(εικόνα Δον ΨΥΧΩΤΗΣ, με υπότιτλο: εισαι ένα ψεμα διχως φοντο, γι'αυτο ψαχνεις αλήθειες!..)