Share |

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών: ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

                                    Αργοστόλι, 24/3/2011

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 341

 

      ΠΡΟΣ

 

 1. Βουλευτή Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Μοσχόπουλο
 2. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σ. Σπύρου
 3. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρή
 4. Δήμαρχο Κεφαλονιάς κ. Α. Παρίση
 5. κ. Δ. Γεωργάτο, Περιφ. Σύμβουλο Κεφ/νιας & Ιθάκης, «Ιόνιο Αρχιπέλαγος»
 6. κ. Γ. Φόρτε, Περιφ. Σύμβουλο Κεφ/νιας & Ιθάκης, «Επτανησιακή Αναγέννηση»
 7. κ. Θ. Γαλιατσάτο, Περιφ. Σύμβουλο Κεφ/νιας & Ιθάκης, Επικεφαλή «ΑΝΑΣΑ»
 8. κ. Δ. Μαντζουράτο, Περιφ. Σύμβουλο Κεφ/νιας & Ιθάκης, «Λαϊκή Συσπείρωση»
 9. κ. Μ. Κοτσιλίνη, Δημοτ. Σύμβουλο Δήμου Κεφ/νιας, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης
 10. κ. Θ. Μιχαλάτο, Δημοτ. Σύμβουλο Δήμου Κεφ/νιας, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης
 11. κ. Ν. Γκισγκίνη, Δημοτ. Σύμβουλο Δήμου Κεφ/νιας, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης
 12. Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Πυλάρου κ. Σ. Αλυσανδράτο, Πρόεδρο Δ.Σ.
 13. Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Διλινάτων, Δαυγάτων, Φαρακλάτων κ. Α. Καλαφάτη, Πρόεδρο Δ.Σ.
 14. Σύλλογο Κρεοπωλών Κεφαλληνίας κ. Α. Λουράντο, Πρόεδρο Δ.Σ.
 15. Οργάνωση Βιοπαραγωγών & Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλληνίας κ. Γ. Μινέτο, Πρόεδρο Δ.Σ.

 

Κοιν.   Μ. Μ. Ε.

 

Θέμα :  Περί  Σφαγείων Νομού

 

Το 2010, με αφορμή των επανειλημμένων διαβουλεύσεων της πρώην Νομαρχιακής Αρχής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων Σφαγείων στο Νομό μας και μετά από σχετική πρόσκληση - κάλεσμα του κ. Δ. Γεωργάτου πρώην Νομάρχη Κεφ/νιας & Ιθάκης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις οικονομικές στηρίξεις – διαβεβαιώσεις τόσο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης (συμμετοχή 200.000€), του Δήμου Αργοστολίου (συμμετοχή 200.000€ και παραχώρηση οικοπέδου) όσο και του Συλλόγου Κρεοπωλών Κεφαλληνίας (συμμετοχή 50.000€), με την υπ’ αριθμ.798/7.5.2010 ομόφωνη απόφασή του ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την πρόθεσή του να αναλάβει την κατάθεση σχετικού φακέλου με τίτλο «Ίδρυση σύγχρονων Σφαγείων Νομού» μόλις προκηρυχθεί το Μέτρο 123Α  «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προς αξιολόγηση από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στις 3.12.2010, ακολούθησε άτυπη σύσκεψη για το ίδιο θέμα που πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα του Συλλόγου Κρεοπωλών Κεφ/νιας, στο γραφείο του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Κεφαλονιάς κ. Α. Παρίση όπου δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να δοθούν οι πλέον συμφέρουσες και νόμιμες λύσεις. Στην εν λόγω σύσκεψη ζητήθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να υποβάλει, εντός Δεκεμβρίου 2010, αίτημα προς το Δήμο Αργοστολίου ώστε ο τελευταίος να προβεί στην άμεση παραχώρηση του χώρου του ακινήτου των υπαρχόντων Σφαγείων στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου, ιδιοκτησίας του.

Ανταποκρινόμενο στη εν λόγω πρόσκληση - κάλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας και Ιθάκης με νεώτερη ομόφωνη απόφαση του (υπ’ αριθμ. 804/06.12.2010)  υπέβαλε αίτηση προς το Δήμο Αργοστολίου με την οποία ζητείται η παραχώρηση προς την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της απαιτούμενης έκτασης στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Αργοστολίου, ελεύθερης από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και γενικά κατάλληλης για την χρήση λειτουργίας σύγχρονων Σφαγείων όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ώστε να προβεί στην κατάθεση σχετικού φακέλου εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων προς αξιολόγηση, θέτοντας παράλληλα ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της εν λόγω οικοπεδικής παραχώρησης έως τέλος Μαρτίου 2011. 

Στις 12.1.2011, με πρωτοβουλία του κ. Σ. Κουρή Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον προγραμματισμό ενεργειών σχετικά με την ομαλή λειτουργία των Σφαγείων, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε την δέσμευση του για υλοποίηση της από 07.6.2010 απόφασης του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου για συμμετοχή στην σχετική προσπάθεια με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€). Σημείωσε όμως την ανάγκη να εξευρεθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο αξιοποίησης αυτών των πόρων και ότι ο κύριος φορέας για την λύση του θέματος είναι ο Δήμος Κεφαλονιάς.

Στις 17.01.2011, με ενέργειες του Συλλόγου Κρεοπωλών και της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τον κ. Α. Παρίση Δήμαρχο Κεφαλονιάς παρουσία και της μελετητικής εταιρίας που προτίθεται να υποβάλει μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των Σφαγείων, όπου με πρόταση του κ. Δημάρχου συμφωνήθηκε να βρεθεί τρόπος με κατεπείγουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου στον χώρο του υπάρχοντος οικοπέδου στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου. Επίσης, δόθηκε η διαβεβαίωση τόσο της οικονομικής στήριξης του Δήμου στη εν λόγω προσπάθεια, ύψους εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) είτε υπό την μορφή οικονομικής στήριξης ή παροχής εργασιών, καθώς και της  μεταφοράς του καταυλισμού των Ρομά που βρίσκεται στο χώρο του εν λόγω οικοπέδου παραχωρώντας αυτό στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης πιστεύοντας σε συλλογικές δράσεις  γιατί μέσα από συλλογικές δράσεις γεννήθηκε και προχωρά, και θεωρώντας ότι η λειτουργία των Σφαγείων στο Νομό έχει διπλό όφελος για λογαριασμό του ντόπιου κτηνοτρόφου παραγωγού καθώς και για τον ίδιο τον καταναλωτή διασφαλίζοντας την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των κρεατοσκευασμάτων και την διαχείριση των αποβλήτων, τονώνοντας την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας τόσο στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές όσο και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα ανοίγοντας νέους δρόμους για άλλα προϊόντα, αποφάσισε ομόφωνα (υπ’ αριθμ.165/16.02.2011 Πράξη Γενικής Συνέλευσης) την στήριξη της εν λόγω προσπάθειας με το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής για την ομαλή υλοποίηση του εν λόγω αναπτυξιακού μέτρου. Η εν λόγω απόφαση τελεί  υπό την αίρεση της εφαρμογής όλων των προαναφερομένων διαβεβαιώσεων – οικονομικών στηρίξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλονιάς και του Συλλόγου Κρεοπωλών Κεφαλληνίας.       

Ωστόσο, και παρότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ακολούθησε κάθε φορά την οφειλόμενη  νόμιμη διαδικασία, αποδεχόμενη πάντοτε οποιαδήποτε δημόσια πρόσκληση-κάλεσμα συμμετοχής, στηρίζοντας έτσι κάθε συλλογική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και νόμιμη λειτουργία των Σφαγείων, δεν έχουμε ακόμη ενημερωθεί για την πορεία λύσης ενός από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα χρονίζοντα προβλήματα του Νομού μας.

 Δεδομένης δε, της πρόσφατης ανακοίνωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επικείμενη έναρξη υποβολής προτάσεων στο συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού Σφαγείων θεωρείται επιτακτική ανάγκη η λήψη οριστικών αποφάσεων κατεπείγουσας υλοποίησης των εξαγγελιών – δεσμεύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλονιάς και του Συλλόγου Κρεοπωλών Κεφαλληνίας, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, καθιστώντας ευοίωνο το μέλλον της ντόπιας κτηνοτροφίας.

                                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                       της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

                                                                                  Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 

                                                                                 Ανδρέας  Π. Καλαφάτης

                                                                                          Πρόεδρος                                                              

 

ΣΗΜ."Ι": Μήπως πρέπει να θυμίσουμε την ειρωνεία που εξαπολύσαμε, όταν εκδόθηκε Δελτίο Τύπου της δημαρχιακής αρχής, με το οποίο μας ενημέρωναν για οριστική λύση του προβλήματος;